Aspekty podatkowe sekurytyzacji wierzytelności

Artykuł zamieszczony na portalu Przegląd Podatkowy przedstawia problemy związane z rozwojem rynku sekurytyzacyjnego w Polsce. Główną barierą dla rozwoju sekurytyzacji są ograniczające uwarunkowania prawne oraz brak precyzyjnych przepisów podatkowych, co utrudnia określenie rzeczywistych efektów sekurytyzacji. (N)

Źródło:

Przegląd Podatkowy