Na sekurytyzacji należności można dobrze zarobić

Na portalu Bankier.pl zamieszczono artykuł dotyczący dużej zyskowności funduszy sekurytyzacyjnych. Autor artykułu przekonuje, że większość z 14 działających funduszy przynosi zyski. Obecnie fundusze zajmują się głównie nabywaniem portfeli wierzytelności przeterminowanych. Największe zyski z działalności sekurytyzacyjnej czerpią więc banki i windykatorzy.  (N)

Źródło:

Bankier.pl