Sąd nad sekurytyzacją

W dziale Inwestycje Alternatywne na portalu Gazeta.pl zamieszczono artykuł poświęcony sekurytyzacji i jej miejsca w kontekście kryzysu na rynku finansowym.

Artykuł argumentuje, że brak skrupulatnej kontroli nad transakcjami sekurytyzacyjnymi i ludzka chciwość doprowadziły do kryzysu finansowego.  Zafascynowanie sekurytyzacją doprowadziło do braku kontroli nad rodzajem i jakością oferowanych inwestorom instrumentów. Przeciętnej jakości aktywa prezentowano jako bardziej wiarygodne i bezpieczne poprzez nadawanie im  wysokich ratingów. Problem pojawił się gdy zaczęto oferować kredyty osobom mniej wiarygodnym kredytowo.  W konsekwencji ludzie przestali spłacać swoje kredyty.

Autorzy publikacji podkreślają, że sama idea sekurytyzacji nie jest zła, wymagana jest jednak należyta ostrożnośc w obsłudze tego instrumentu finansowego i zrozumienie jego złożoności.

Artykuł stwierdza, że mimo, iż przeprowadzenie sekurytyzacji na rynku polskim jest możliwe, wiąże się ono z pewnym ryzykiem z powodu niejasności prawnych, prze które transakcja może się okazać nieopłacalna dla inicjatora. (G)

Źródło:

Finanse Osobiste