Sekurytyzacja jako sposób finansowania inwestycji gmin w czasie kryzysu na rynku finansowym

Artykuł zamieszczony na serwisie Lex przedstawia sekurytyzację jako sposób dofinansowania gmin w czasie kryzysu na rynku finansowym. Dzięki sekurytyzacji samorządy lokalne mogą w tańszy sposób uzyskać fundusze na działalność podstawową. Sekurytyzacja umożliwia aktywne zarządzanie majątkiem gminy. Dzięki wyodrębnieniu z majątku jednostki ogólnej sumy aktywów które umożliwiają uzyskanie dochodów, możliwe jest okresowe spłacanie pozyskanych wcześniej środków finansowych. (N)

Źródło:

Lex.com