Sekurytyzacja – źródło pozyskania zewnętrznego kapitału

Artykuł zamieszczony na portalu miesięcznika Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie Puls poświęcony jest sekurytyzacji jako źródłu zewnętrznego dofinansowania dla jednostek opieki zdrowotnej. Dzięki sekurytyzacji jednostki medyczne mogą przyspieszyć swoje przepływy finansowe. Sekurytyzacją może być pomocna przy  restrukturyzacji zadłużenia szpitali. (N)

Źródło:

Miesięcznik Puls