Sekurytyzacja ante portas

W artykule zamieszczonym na serwisie Centrum Obsługi Wierzytelności CROSS czytamy, że sekurytyzacja ma szanse wkrótce zdominować polski rynek obrotu wierzytelnościami. Transakcje sekurytyzacyjne są coraz częściej wykorzystywane w Polsce jako metoda refinansowania. W obecnej chwili sekurytyzacja w Polsce jest głównie wykorzystywana przez banki. Barierą dla jej rozwoju, według autora artykułu, są braki w zakresie wiedzy dotyczącej opodatkowania tego typu transakcji. (B)

Źródło:

COW CROSS