Sekurytyzacja – lekarstwo na szpitalne długi?

W artykule zamieszczonym w internetowym wydaniu pisma Służba Zdrowia przedstawiono sekurytyzację, jako sposób na oddłużenie szpitali. Według artykułu sekurytyzacja pozwala szpitalom na przyspieszenie przepływów finansowych. Sekurytyzacja pozwala uwolnić środki, które szpital może przeznaczyć na podstawową działalność placówki. W ślad za sekurytyzacją zadłużenia powinna jednak iść również restrukturyzacja zadłużonych jednostek. Sama sekurytyzacja może jedynie odsunąć w czasie problemy finansowe szpitala. (N)

Źródło:

Służba Zdrowia (online)