Uzdrawianie przez sekurytyzację

Artykuł zamieszczony na portalu IDG przedstawia sekurytyzację jako nowatorskie źródło dofinansowania. Jako metoda zarządzania aktywami sekurytyzacja pozwala na pozyskanie kapitału bez wzrostu ryzyka kredytowego. Artykuł zawiera krótki opis transakcji sekurytzacyjnej oraz przedstawia korzyści dla przedsiębiorstw wynikające z jej przeprowadzenia. Dzięki uzyskanym środkom pieniężnym przedsiębiorstwa mogą na przykład spłacić swoje zadłużenie lub inwestować w swoją działalność. (N)

Źródło:

IDG.pl