Banki mają pomysł jak ciąć koszty

Portal Forsal podaje, że niektóre banki inwestycyjne szukają nowych metod redukcji kosztów kapitałowych ryzykownych aktywów. Jednym z pomysłów jest schemat, który Barclays Capital określa mianem „zręcznej sekurytyzacji”. Mimo podobieństw do transakcji sekurytyzacyjnych, banki wskazują na istotne różnice: transakcja dotyczy aktywów już istniejących, a nie nowych kredytów. (G)

Źródło:

Forsal