Studium spłacania sporego długu

W artykule zamieszczonym na portalu Rynek Zdrowia przedstawiono historię sekurytyzacji zobowiązań szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu. Jak do tej pory był to jedyny przykład zakończonego sukcesem procesu sekurytyzacji szpitalnego zadłużenia w Polsce.

Proces rozpoczął się jesienią 2002 roku, kiedy trzy zadłużone jednostki lecznicze postanowiono połączyć w jedną placówkę. Ogólna kwota zadłużenia przekraczała 100 milionów złotych. Jako, że negocjacje z wierzycielami okazały się trudne, postanowiono powołać spółkę celową, Sanitas Sp. z o.o., której celem  była sekurytyzacja zobowiązań połączonych placówek. Spółka celowa była zależna od szpitala (w późniejszym czasie szpital miał 100 procent udziałów spółki).

Spółka celowa poprawiła możliwości funkcjonowania szpitali co umożliwiło cofnięcie części zajęć komorniczych. Cel został osiągnięty: obecnie Specjalistyczny Szpital Zespolony im. dr Alfreda Sokołowskiego jest wolny od długów i osiąga zysk. Spółka celowa została rozwiązana w grudniu 2008 roku.

Zdaniem dyrektora szpitala, Romana Szełemeja, realizacja projektu wzbudziła spore zainteresowanie, jednak jak dotychczas projekt nie doczekał się naśladowców. Zdaniem Szełemeja proces restrukturyzacji szpitala za pomocą sekurytyzacji był trudny i wymagał sporego zaangażowania, także ze strony doradców prawnych i księgowej. (G)

Źródło:

Portal Rynek Zdrowia