Sekurytyzacja wierzytelności – aspekty prawne

W artykule zamieszczonym na portalu Prawnik zamieszczono artykuł dotyczący aspektów prawnych sekurytyzacji w Polsce. Autor artykułu nakreśla rodzaje transakcji sekurytyzacyjnych oraz przedstawia sytuację prawną dotyczącą sekurytyzacji w Polsce.

Autor zaznacza, że brak przejrzystych uregulowań prawnych w polskim prawie powoduje, że na polskim  rynku transakcje sekurytyzacyjne nie są przeprowadzane zbyt często. Problemy dotyczą głównie regulacji podatkowych i zabezpieczeń rzeczowych (przerejestrowanie hipoteki, które może trwać do sześciu miesięcy).

Mimo iż przeprowadzenie sekurytyzacji na rynku polskim jest możliwe, wiąże się ono z pewnym ryzykiem z powodu niejasności prawnych, prze które transakcja może się okazać nieopłacalna dla inicjatora. (G)

Źródło:

ePrawnik