Sekurytyzacja – Wikipedia, wolna encyklopedia

Sekurytyzacja jest procesem, w którym dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje czy certyfikaty inwestycyjne, są sprzedawane bezpośrednio inwestorom. 

Fundusz sekurytyzacyjny – Wikipedia, wolna encyklopedia

Fundusz inwestycyjny zamknięty może być utworzony jako fundusz sekurytyzacyjnydokonujący emisji certyfikatów inwestycyjnych w celu zgromadzenia środków na 

Sekurytyzacja – Encyklopedia Zarządzania

Sekurytyzacja to nowoczesna operacja finansowa umożliwiająca przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym i bankom pozyskanie kapitału. 

Co to jest sekurytyzacja i kto z niej korzysta – Biznes i prawo 

Sekurytyzacja to proces polegający na emisji papierów wartościowych na rynku finansowym w oparciu o aktywa.

Sekurytyzacja Serwis Informacyjny

Barierą dla sekurytyzacji jest jedynie wyobraźnia. Tej ostatniej nic tak nie rozbudza jak obcowanie ze sztuką. Za zasadę przyjęliśmy, by stronę o 

Sekurytyzacja wierzytelności – aspekty prawne – Kredyty i pożyczki 

Innym mechanizmem sekurytyzacji jest tzw. sekurytyzacja syntetyczna.  Sekurytyzacjawierzytelności niebankowych w dalszym ciągu dokonywana jest w oparciu 

[PDF]

Sekurytyzacja wierzytelności hipotecznych

Format pliku: PDF/Adobe Acrobat – Wersja HTML
Sekurytyzacja to nowoczesna technika refinansowania, w ramach której: …. dziękisekurytyzacji portfeli kredytów hipotecznych 

Fundusze sekurytyzacyjne – FUNDUSZE INWESTYCYJNE NewTrader.pl 

Fundusz sekurytyzacyjny może funkcjonować jako fundusz standaryzowany i Standaryzowany fundusz sekurytyzacyjny ma obowiązek lokować co najmniej 75% 

Zrealizowane projekty i nowe obszary zainteresowania sekurytyzacją

Powolny rozwój sekurytyzacji w naszym kraju jest związany z poważnymi ograniczeniami wynikającymi ze specyfiki polskiego rynku oraz obowiązujących na nim 

Sekurytyzacja po polsku: CFO

30 Gru 2008 sekurytyzacji mówi się coraz głośniej, ale u nas poszła ona w inną stronę niż na dojrzałych rynkach. Niekoniecznie z pożytkiem dla firm.

TEORETYCZNE PODSTAWY SEKURYTYZACJI

Co to jest sekurytyzacja? Kilka pytań na temat sekurytyzacji sekurytyzacji. Kierownik Programu Prywatyzacji Podmiotów Komunalnych obejmującego 150 

Korzyści i koszty stosowania sekurytyzacji z punktu widzenia 

Istotą sekurytyzacji jest oddzielenie ryzyka inicjatora od ryzyka puli  Najczęściej wyróżnia się następujące korzyści z sekurytyzacji dla inicjatora1: 

[PDF]

Sekurytyzacja aktywów bankowych

Format pliku: PDF/Adobe Acrobat – Wersja HTML
Sekurytyzacja w Polsce na przykładzie sekurytyzacji wierzytelności bankowych .  je także zagadnienie sekurytyzacji wierzytelności bankowych jako wąski i 

Sekurytyzacja wierzytelności – eGospodarka.pl – Publikacje

30 Paź 2009  Sekurytyzacja stanowi element nowoczesnego zarządzania aktywami przedsiębiorstwa. Jej celem jest pozyskanie finansowania w drodze zamiany 

Po sekurytyzacji została czarna dziura | Forsal.pl – Giełda 

25 Lis 2009  Gdy w czerwcu 2007 r. odbywało się doroczne spotkanie European Securitisation Forum, do Barcelony zjechały tysiące bankierów, żeby napić się 

Sekurytyzacja w Polsce – CEO: Magazyn Top Menedżerów

Jak pozyskać dopływ świeżej gotówki do przedsiębiorstwa, gdy kontrahenci opieszale regulują swoje zobowiązania, a proces windykacji jest wysoce pracochłonny 

Ukryte ryzyko sekurytyzacji – Artykuły

Liczba postów: 2 – Liczba autorów: 2

Proces sekurytyzacji hipotek subprime poprzez instrument finansowy CDO – collateralized debt obligation, czyli zabezpieczony skrypt dłużny – był jednym z 

[PPT]

SEKURYTYZACJA

Format pliku: Microsoft Powerpoint – Wersja HTML
Polskie nazewnictwo: sekurytyzacja bilansowa, pierwotna, nieustrukturyzowana – zależnie od sposobu zabezpieczenia papierów wartościowych składnikami majątku 

Sekurytyzacja Serwis Informacyjny: o sekurytyzacji

Sekurytyzacja jest pozabilansową metodą pozyskiwania kapitału na cele inwestycyjne i obrotowe polegającą na przekształceniu wyodrębnionych aktywów w papiery 

Sekurytyzacja

8 Wrz 2009  Mówi się, iż sekurytyzacja była jedną z przyczyn wybuchu światowego kryzysu.  Sekurytyzacja należy do grupy tych zjawisk, które na rynku 

Sekurytyzacja zadłużenia służby zdrowia – Prawda i mity

W wypowiedziach niektórych polityków odpowiedzialnych za ochronę zdrowia w Polsce oraz artykułach prasowych traktujących o zadłużeniu służby zdrowia pojawia