Czy sekurytyzacja daje szansę na tańszy kredyt hipoteczny?

W artykule zamieszczonym na portalu Bankier.pl czytamy że dzięki sekurytyzacji banki hipoteczne będą mogły zaoferować klientom tańszy i bardziej atrakcyjny kredyt hipoteczny. W związku z dużym popytem na rynku mieszkaniowym, banki hipoteczne mogą odgrywać coraz większą rolę. Jednak jedynie dzięki wprowadzeniu technik sekurytyzacyjnych będą mogły w pełni wykorzystać swoje możliwości. (G)

Źródło:

Bankier.pl