Handel ryzykiem

Artykuł zamieszczony w Gazecie Bankowej omawia model działalności kredytowej banków, zwany „originate and distribute”, który umożliwił sekurytyzację kredytów hipotecznych.  Autor argumentuje, że rozprzestrzenienie się tego modelu było przyczyną kryzysu finansowego w 2008 roku. Mimo, że model ten umożliwił bankom redukcję ryzyka finansowego, miał on słabe strony, które doprowadziły do powstania dziury finansowej gdy kredytobiorcy przestali spłacać swoje kredyty. (G)

Źródło:

Gazeta Bankowa