Licencje nadzoru ułatwią współpracę przy sekurytyzacji

Artykuł zamieszczony na portalu Parkiet podaje, że coraz więcej firm windykacyjnych stara się o licencję na zarządzanie wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych. Licencja taka rozszerza i ułatwia możliwości współpracy windykatorów z funduszami sekurytyzacyjnymi . (G)

Źródło:

Parkiet