Za pomocą emisji obligacji Grecja chciała sztucznie obniżyć dług

Portal Forsal.pl podaje za Financial Times, że Grecja, podobnie jak inne południowoeuropejskie kraje strefy euro, wykorzystywała emisję sekurytyzacyjną aby za jej pomocą zmniejszyć deficyt budżetowy do poziomu wymaganego przez Unię Europejską. Już w 2001 roku grecki minister finansów, Nikos Christodoulakis, chciał wyemitować obligacje sekurytyzacyjne oparte o przyszłe zyski ze sprzedaży biletów na zwiedzanie świątyni na Akropolu. Okazało się, że podobne operacje pomagały najpierw ukryć zadłużenie kraju, przyczyniły się jednak potem do jego wzrostu. (G)

Źródło:

Forsal.pl