Okiem praktyka

Artykuł zamieszczony na portalu AleBank przedstawia proces sekurytyzacji wierzytelności bankowych z praktycznego punktu widzenia. Autor nakreśla zasady oraz procedury niezbędne do zawarcia umowy między bankiem sprzedającym wierzytelności a oferentem. Przedstawiono  kolejne fazy zamknięcia umowy także z prawnego punktu widzenia. (G)

Źródło:

AleBank