Opodatkowanie sekurytyzacji aktywów w Polsce

Artykuł zamieszczony na portalu Prawo i Podarki porusza problem opodatkowania sekurytyzacji w Polsce. Przedstawiono sytuację podatkową sekurytyzacji po wprowadzeniu ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Źródło:

Prawo i Podatki