Spółki specjalnego przeznaczenia: Repackaging Vehicles

Artykuł zamieszczony na portalu Finanse nakreśla rolę tzw. Spółek Specjalnego Przeznaczenia (Repackaging Vehicles, RV), które powoływane są w celu przeprowadzenia transakcji sekurytyzacyjnej. Autor przedstawia podstawowe idee związane z ich funkcjonowaniem, oraz  ich rolę w procesie sekurytyzacji.

Źródło:

eGospodarka.pl