Sekurytyzacja, czyli co to jest?

Artykuł zamieszczony na portalu GlobalEconomy.pl przedstawia definicję sekurytyzacji, jej rodzaje oraz opis procesu transakcji. Autor przedstawia także opis funduszy sekurytyzacyjnych oraz sekurtyzacji wierzytelności bankowych. Ukazano również sytuację sekurtyzacji na rynku polskim. Autor zwraca uwagę na konieczność zmian przepisów podatkowych w polskim prawie, tak aby sekurytyzacja mogła w pełni zaistnieć w naszych realiach. (G)

Źródło:

GlobalEconomy.pl