Nowe źródło pozyskiwania funduszy

W artykule zamieszczonym w miesięczniku Wspólnota (nr 31, 31 Lipca 2010) przedstawiono sekurytyzację aktywów jako źródło pozyskiwania dodatkowych funduszy przez jednostki samorządu terytorialnego (JST). Autorka argumentuje, że sekurytyzacja bieżących i przyszłych wierzytelności pozwala JST pozyskać fundusze będące warunkiem skorzystania np. z unijnych funduszy (gdzie wkład własny jest wymagany). Artykuł prezentuje także korzyści i ograniczenia sekurytyzacji w tym kontekście.

Źródło:

Wspólnota (www.wspolnota.org.pl)