Koniec banków jakie znamy?

Na jednym z blogów pojawił się komentarz dotyczący sekurytyzacji długów hipotecznych w Stanach Zjednoczonych. Wiele amerykańskich banków wstrzymała procedurę tzw. „foreclosures” – czyli przejmowania praw własności do nieruchomości z powodu długów. Okazało się, że banki nie są w stanie udowodnić wielu swoim dłużnikom, którzy otrzymali kredyty hipoteczne w okresie boomu sprzed kryzysu finansowego, że są ich wierzycielami. W konsekwencji wszyscy posiadacze tzw. „Mortgage Backed Securities”, czyli aktywów zabezpieczonych hipoteką stali się bankrutami.

Źródło: Maczeta Ockhama (Blog)