Czy pozew przeciwko Goldman Sachs był początkiem lawiny?

Na jednym z blogów pojawiła się informacja dotycząca pozwu przeciwko Goldman Sachs. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd  (SEC) zarzuciła bankowi zatajenie istotnych informacji dotyczących większości transakcji sekurytyzacyjnych przeprowadzanych przez bank.  W podobnej sprawie Morgan Stanley zgodził się zapłacić 104 miliony dolarów kary po oskarżeniach prokuratury w Massachusetts. Mogą pojawić się podobne procesy dotyczące transakcji sekurytyzacyjnych.

Źródło: iFin24 (Blog)