Kolejny hipoteczny wstrząs dla Ameryki

Parkiet podaje, że amerykańskie banki dopuszczały się zaniedbań i nadużyć w związku z odbieraniem dłużnikom hipotecznym ich nieruchomości (w tzw. procedurze „foreclosures”). Bankeirzy pozabierali już Amerykanom około 2.5 milionów domów. Okazało się jednak, że w ielu porzypadkach porcedura foreclosures była bezprawna z powodu błędnej lub niekompletnej dokumentacji. Gdy sprawa wyszła na jaw wiele banków zawiesiło egzekucje komornicze nieruchomości.

Źródło: Parkiet.com